Teenused

Meie visioon on pakkuda kõrgekvaliteedilist ja nõuetekohast teenust

Tugevvoolutööd

Tugevvoolupaigaldisena käsitletakse tavapäraselt elektri välisvõrku ja hoone või rajatise elektrivarustussüsteemi. Sinna alla kuuluvad nii jaotuskeskused, kaitsesüsteemid, elekterküte ning erinevad välisvõrkude projektid.

 • Elektrikilpide ja elektriarvestite paigaldamine, ühendamine ja renoveerimine.
 • Kaitsmete, lülitite, taimerite, releede lisamine, vahetamine, markeerimine, grupeerimine, ühendamine.
 • Arvestite paigaldamine.
 • Kodutehnika ja elektriseadmete elektrivõrku ühendamine (pesumasinad, nõudepesumasinad, elektripliidid, saunakerised, elektriboilerid).
 • Kaabeldustööd, toitekaablite paigaldus ja parandus, uute elektrijuhtmete paigaldamine ja ühendamine või vana väljavahetus, välisvõrkude ehitus, kaabliredelite ja kaabliteede paigaldus.
 • Pistikupesade, lülitite, veksellülitite ja dimmerite paigaldus.
 • Valgustite ja valgusallikate paigaldamine, ühendamine ja vahetamine. Valgustirennide ja siinide paigaldus.
 • Elektripõrandakütte, vihmaveerennide, treppide ja käiguteede küttekaablite paigaldus.
 • Potentsiaaliühtlustus maandus, maanduspaigaldis, piksekaitse.
 • Ajutine elektripaigaldis, ajutised elektrikilbid, ajutine valguspaigaldis, automaatika kaabeldustööd.
 • Elektriohutus.

Nõrkvoolutööd

Nõrkvoolutööd hõlmavad endas mitmeid erinevaid elektritöid. Teiste seas kuuluvad nõrkvoolutööde hulka automaatika- ja kaabeldustööd side-ja arvutivõrgule, tehnilise valve ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamised.

 • Automaatikatööd ja kaabeldus.
 • DALI ja KNX süsteemide ehitus (kaugjuhtimine valgustitele).
 • Arvutivõrgud, telefoni ja tv võrgud, RACKi kapid
 • Videovalve, Signalisatisoon, Valvesüsteem, ATS (Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem)

Projekteerimine

Vastavalt Eestis kehtivale Elektriohutusseadusele peab kõigi ehitus- või renoveerimistööde, mis nõuavad elektrisüsteemi muutmist, esmaseks ja põhiliseks etapiks olema projekteerimine.
Iga elektripaigaldis nõuab läbimõeldud planeerimist- vaid nii saame tagada seadmete, nende kasutuselevõtmise ja kasutamisega kaasneva ohutuse ning energiasäästlikkuse.

Dokumentatsioon ja mõõdistamised

Elektritöödes on olulisel kohal täpne dokumentatsioon. Selleks, et valminud või renoveeritud elektrisüsteemi kasutama hakata, peavad täidetud olema kõik tehnilised tingimused, ohutusnõuded ja seadusaktid ning seda kindlasti ka dokumenteeritud kujul.

 • Elektripaigaldiste ülevaatus, hooldus, remonditööde teostamine ja nõuetele vastavusse viimine.
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine.
 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus, vastavusdeklaratsioon, vastavustunnistus, teostusjoonised, tööprojekt.
 • Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine.
 • Elektrotehnilised- ja valgusmõõdistamised.
 • Mõõdistuste protokollid.
 • Audit.

Elektriseadmed

Meie valikus on praktiliselt kõik elektrikaubad mida vajatakse elektritööde teostamiseks: alates pistikupesadest kuni suurte kaabelliini ja generaatoritega ning vastavalt kliendi vajadusele komplekteerime ja tarnime kõik vajaminevad materjalid ka objektile.

 • Elektrikaablid
 • Generaatorid
 • Päikesepargid
 • Elektriinstalisatiooni materjalid